Valné zhromaždenie 2021


Zápisnica z valného zhromaždenie 2021

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk