Členovia AKIS
Asociácia kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska - AKIS Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou. Zapísané do registra záujmových združení právnických osôb vedenom na Okresnom úrade Prešov pod číslom: OU-PO-OVVS1-2015/028850-Ši k 8. 6. 2015. IČO: 45746842

Kontakt

Sídlo: Dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200
09301 Vranov nad Topľou
: predseda@1akis.sk